Segling Till Saltviks Vikingamarknad 2018


Hej Vikingar nu startar seglingen mot Saltvik ska bli kul att komma iväg. Har haft problem att få med folk så vi blir inte så många tyvärr som jag hade önskat fler hade ställt upp. Resan hade varit roligare då. Vi som seglar hela vägen är Johan Söderberg och så Göran Karlsson Järnruste. Thomas följer med över Ålands Hav. Men jag hoppas att kanske kan ragga ihop någon besättning på Åland vi kommer att ligga vid Sjögården Mariehamn och övernatta på Gröna Uddes Champing. Om du vill följa med på någon av delsträckorna så hör av dej till mej +46 708 984 344.
Med Vikingahälsningar
Vikinghöfding Göran Järnruste