Rötter


Viking Plym är världens äldsta vikingaskepp på haven och har tusenåriga rötter till 3 skeppstyper

 

GOKSTADSKEPPET

VP har dess linjer i ungefär halv skala. VP längd knappt 11m
Gravskepp, långskepp ca 23 m
Fynd 1880, byggt år 850-950
Deplacement ca 28 ton med besättning 40-60 man
Segelyta ca 70 m, masthöjd 12 m
16 par åror, (århål genom bord), 32 sköldar – svarta o gula
Järnnitat, spant nertill surrade till borden = elastiskt skrov
Styråra 3,3 m lång
Maxfart troligen 15-20 knop
Linjeritning av Gokstadskeppet

 

OSEBERGSKEPPET

VP har riklig och hög-klassig ornamentik
Gravskepp, lustskepp för drottning Åsa
Längd 21m , fynd 1903, grav fr 800-talet
Lägre fribord, troligen kustnära seglatser
Rikt dekorerad med stävfriser (fabeldjur)
Oöverträffat vikingatida snideri
Förstäv med ormhuvud, akterstäv spiral
Smäckrare konstruktion än Gokstad
En del av ornament-bordet

 

SVEARNAS SKEPP I ÖSTERLED

På floder mot Gårdarike (och vidare)
Rodd eller drag förbi forsar
Typisk längd 11-14 m
Besättning ca 10-15 man